3D Videokonferenční systém
UJEP-3D

Podíleli jsme se jako jedni z prvních na konstrukci 3D videokonferenčního systému pro Ústeckou Univerzitu J. E.Purkyně. Unikátní systém umožňuje streoskopicky snímat třídu včetně případného výukového programu a ten celý přenášet do druhé budovy, kde je reprodukován 3D stereoskopickým systémem a účástníci vidí přednášku opravdu "živě".

Zakladem pro přenos 3D obrazu přes vidkonfernece je multiplexor (což je zpravidla hardwareové zařízení nebo specializovaný software na PC), který signál ze dvou kamer zpracuje do formy vhodné pro přenos po standardní videokonferenční lince. Koncovým zařízením je pak demultiplexor (opět hardwareové zařízení nebo specializovaný software na PC), který výstupní signál  z videkonference zpracuje do formy vhodné pro zobrazení na 3D zařízení, tedy 3D displej nebo 3D projektor.

Obdobným způsobem lze snímat například dění na operačním sále, které lze dále po videokonferenci přenášet do více vzdálených míst najednou, ať už pro vysokoškolské studenty nebo pro lékařský odborný sněm. Jednoho projektu se tak může zůčastnit několik lokalit zároveň.

 

3D-videokonference