CEVRAMOK - ÚJEP

 

Realizace

2008

 

Technické vybavení

  • VR 3D projekce - systém CAVE
  • 3x projektor InFocus DepthQ 3D HD
  • 4x výkonné PC
  • 1x stereo náhledový monitor
  • IS-900 unikátní trakovací systém
  • konstrukce CAVE 230x230x230 cm

Hlavní cíle centra

  • Implementace VR do problematiky regionálního rozvoje a územního plánování
  • Vizualizace budoucích scénářů krajiny pro potřeby geografického výzkumu katedry geografie
  • Integrace příbuzných aktivit v rámci univerzity do CEVRAMOK

http://cevramok.ujep.cz/

Naše společnost se podílela na výstavbě 3D jeskyně pro Univerzitu J. E.Purkyně v Ústí nad Labem, kde  je navržen a dodán unikátní systém VR 3D projekce.

Univerzita zařízení využívá pro potřeby geografické vizualizace v rámci Centra pro virtuální realitu a modelování krajiny CEVRAMOK. Řídící software umožňuje zobrazovat jak geografická data tak standardní VRML modely nebo 3D filmy. Operátor systému má k dispozici 3D pasivní monitor pro náhled scény.

O centru CEVRAMOK
Centrum pro virtuální realitu a modelování krajiny bylo zřízeno jako samostatné oddělení katedry geografie PřF UJEP v Ústí nad Labem v květnu 2008. Sídlem centra se stal nově vybudovaný VR sál v pronajaté části budovy Chemingu v ulici U panského dvora.

Vybavení centra
Hlavní součástí centra je CAVE (Cave Automatic Virtual Environment). Tímto se centrum stalo třetím místem v České republice (Škoda Auto, ČVUT), kde je možné tento systém využít a druhým veřejné přístupným (zařízení ve firmě Škoda Auto je veřejnosti a většině soukromých subjektů nepřístupné). Vybavení centra je svoji konfigurací unikátní: nově použité jednočipové dataprojektory InFocus DepthQ HD WXGA promítajících obraz na 3 stěny o šířce 230 cm; CAVE je řízena 4 PC z nichž tři ukazují náhledy jednotlivých stěn a 4. hlavní se stereo monitorem (Perceiva DSD190 - jediný v ČR), který ukazuje stejný stereoskopický výstup jako CAVE.

Posledním zařízením, které ještě lépe umožňuje vnímat virtuální realitu je trakovací zařízení od firmy Intersense (InterSense IS-900 Precision Motion Tracker - poprvé nainstalováno ve Střední a Východní Evropě).

Historie
Katedra geografie se dlouhodobě věnuje problematice 3D modelování a tvorbě 3-rozměrných výstupů jak v podobě hmotných modelů tak prostorového vizuálního vjemu.

První práce, která se uceleněji věnovala problematice modelů reliéfu, byla vydána v roce 1999 - Digitální modely reliéfu a jejich využití na příkladu Doupovské pahorkatiny. Modely reliéfu byly zpracované v programu Surfer a ve spolupráci s firmou Datasystem Teplice v programu Atlas DMT. V následujících letech bylo vydáno ve sbornících a předneseno na mezinárodních konferencích několik příspěvků na téma 3D modelování krajiny. V roce 2001 katedra zakoupila přední český software Atlas DMT 3.8, který byl primárně zaměřen na práci s 3-rozměrnými daty. Ve stejném roce se rozšířila i datová základna katedry o výšková data DMR 2 od tehdejšího Vojenského topografického ústavu v Dobrušce. V roce 2005 katedra zakoupila nadstavby ArcGIS - 3D Analyst, která je již profesionálním softwarem na světové úrovni umožňující 3D modelování. Posledním softwarovým přírůstkem je program Cinema 4D od firmy Maxon umožňující realistické modely krajiny.

Od roku 2005 byla snaha zrealizovat CAVE (Cave Automatic Virtual Environment), která v roce 2008 vyústila ve vybudování současného centra. V současnosti se směr výzkumu orientuje na 3D-modelování vývoje zástavby a její vizualizaci.